back to home dude

Cậu Bé Ninja

Cậu Bé Ninja

Về Cậu Bé Ninja

Những tên yêu tinh phiền phức này đã lấy cắp và giấu tất cả số vàng của bạn! Đã đến lúc để lấy lại số vàng - phong cách Ninja! Hãy cho lũ yêu tinh thấy là chúng đã gây chuyện với nhầm ninja!