back to home dude

Cậu bé giao báo

Cậu bé giao báo

về Cậu bé giao báo

Giúp cậu bé đưa báo này phá hủy thành phố! Dùng những tờ báo để phá vỡ tất cả những ô cửa sổ và làm cả căn nhà nổ tung. Bạn có thể kiếm đủ tiền trong trò chơi này để mua những nâng cấp tốt nhất cho chiếc xe đạp của bạn?