back to home dude

Cậu Bé Gà

Cậu Bé Gà

về Cậu Bé Gà

Loại bỏ những kẻ thù để cứu chú gà nhỏ bé. Đừng quên nâng cấp những vũ khí của bạn để chúng có thể phá hủy nhiều hơn nữa.

Tải về

Cậu Bé Gà