back to home dude

Cậu bé dũng cảm và những trái bom

Cậu bé dũng cảm và những trái bom

về Cậu bé dũng cảm và những trái bom

Hãy bắt tất cả quái vật những cũng phải coi chừng những trái bom.