Thể loại thấp hơn

Cậu bé đưa báo

Mở FunnyGames.vn bạn sẽ thấy bộ sưu tập những Trò chơi cậu bé đưa báo hay nhất! Bạn sẽ tìm thấy không dưới 2Trò chơi cậu bé đưa báo khác nhau, ví dụ như Newspaper Boy 2 & Cậu bé giao báo. Bạn có một công việc mới là đi đưa báo. Hãy đọc hướng dẫn cẩn thận xem mình phải làm gì để hoàn thành công việc được giao. Bạn đang muốn kiếm tiền phải không?
Kỹ năng

Gửi phản hồi