back to home dude

Cậu bé BMX

Cậu bé BMX

về Cậu bé BMX

Hãy lên chiếc xe BMX của mình và bắt đầu! Nhảy qua các chiếc đèn khác nhau và thể hiện tài năng của mình! Bạn có được xếp vào một trong những người ghi điểm nhiều nhất không?