back to home dude

Catch the Crowns

Catch the Crowns

Về Catch the Crowns

Ở vùng đất Zamlatka, nhà vua Azardth đã mất đi chiếc vương miện quý giá. Bạn là người bảo hộ trung thành cuối cùng còn lại. Những người bảo hộ khác là những tên trộm bẩn thỉu và đang bỏ chạy với chiếc vương miện đá quý. Tìm chúng và hãy chứng minh rằng bạn xứng đáng.