back to home dude

Catch the Bones

Catch the Bones

về Catch the Bones

Hãy giúp cho Jack nhặt tất cả những khúc xương bằng cách trôi qua các cấp độ. Nhấp vào chú chó để nó đi lên xuống!