back to home dude

Catch A Duck

Catch A Duck

Về Catch A Duck

Giúp cho chú sói này đuổi bắt chú vịt trong từng cấp độ! Lùng sụt khắp khu rừng, nhưng phải tránh xa những con thú nguy hiểm khác! Xem bạn sẽ phải mất bao lâu để bắt được con mồi?