back to home dude

Catch 51

Catch 51

về Catch 51

Sử dụng sợi dây câu FBI của bạn để thu thập những vật thể lạ từ dưới biển sâu. Nhớ là bạn không nên câu những con cá vô giá và để ý vào đoạn dây căng sao cho sợi dây của bạn không bị đứt.