back to home dude

Cắt Sushi

Cắt Sushi

về Cắt Sushi

Một đầu bếp sushi thực thụ sẽ tự tạo nên sản phẩm của ông ấy. Những nguyên liệu đang bay trên không trung và nhiệm vụ của bạn là phải cắt trúng chúng. Hãy chắc chắn là bạn không bỏ lỡ các nguyên liệu vì nếu vậy bạn sẽ phải kết thúc trò chơi. Nhưng hãy cẩn thận, đồng thời cũng có những quả bom bay trong không trung. Bạn không muốn cắt trúng chúng đâu. Cấp độ cao nhất mà bạn có thể hoàn thành là bao nhiêu?