back to home dude

Cắt rau câu

Cắt rau câu

về Cắt rau câu

Công việc của bạn là cắt những miếng rau câu thành từng miếng nhỏ! Bạn có thể chắc chắn rằng chỉ có một ngôi sao trên mỗi miếng rau câu không?