back to home dude

Cat Pharaoh

Cat Pharaoh

về Cat Pharaoh

Nhà khảo cổ học dễ mến này đang khám phá một ngôi đền cổ và nguy hiểm! Dùng chuột để thu thập những món đồ và tìm lối ra. Bạn có thể đánh thức Cat Pharaoh không?