back to home dude

Cắt ngang đường thẳng

Cắt ngang đường thẳng

về Cắt ngang đường thẳng

Bắn những quả bóng vào dòng màu xanh lá cây để hoàn thành các cấp. Hãy thử nhặt tất cả các đá quý lên ở mọi cấp độ