back to home dude

Cắt hộp

Cắt hộp

về Cắt hộp

Cắt chiếc hộp thành những miếng nhỏ hơn! Dùng những kĩ thuật khác nhau và hãy làm cho những hình thù trông hoàn hảo nhất có thể! Bạn có thể hoàn thành 30 màn chơi?