back to home dude

Cat God vs Sun King 2

Cat God vs Sun King 2

về Cat God vs Sun King 2

Bạn là chú mèo thần, hãy ngăn chặn những kẻ thù leo lên tháp của bạn! Sử dụng chuột để nhắm và bắn những trái banh lửa vào những kẻ thù của bạn. Người chơi thứ 2 có thể vào vai ánh sáng vua và đối đầu với bạn với đội quân của anh ta!