back to home dude

Cat Around The World

Cat Around The World

về Cat Around The World

Mình sẽ có một chiếc bánh mì phô mát? Hãy di chuyển một số vật thể để chiếc bánh mì phô mát rơi đến chú mèo. Suy nghĩ trước khi chơi và cố gắng tập hợp tất cả những ngôi sao ở mỗi cấp độ để đạt được điểm cao nhất!