back to home dude

Castaway 2: Isle Of The Titans

Castaway 2: Isle Of The Titans

về Castaway 2: Isle Of The Titans

bạn đang bị bỏ rơi trên một hoang đảo sa mạc! Khám phá môi trường xung quanh và tìm kiếm những vật thể có thể giúp ích cho bạn. Đánh bại những kẻ thù,tăng thêm kinh nghiệm và trở nên lớn mạnh hơn!