back to home dude

Castaway 2

Castaway 2

về Castaway 2

Bạn đang trên một hoang đảo sa mạc. Bạn đến đây bằng cách nào? Và quan trọng hơn nữa, bạn sẽ ra khỏi đây ra sao? Tìm những vật thể có thể giúp bạn tẩu thoát.