back to home dude

Castaway 1

Castaway 1

về Castaway 1

bạn bị giạt vào bờ trên một hoang đảo sa mạc. Con quái vật xanh muốn kết bạn với bạn. Hãy cùng nhau sống sót.