back to home dude

Carrot Fantasy 2: Boss

Carrot Fantasy 2: Boss

về Carrot Fantasy 2: Boss

Đặt những tòa nhà khác nhau dọc con đường và đánh bại tất cả những ông chủ! Vạch ra một kế hoạch chiến lược để chiến thắng và hãy chắc chắn là bạn không mất tất cả số mạng! Bạn có thể sống sót qua những trận chiến đầy thử thách này?