back to home dude

CARnage

CARnage

về CARnage

Hàng trăm chiếc xe đang đuổi theo bạn trong lúc bạn đang cố gắng tẩu thoát khỏi thành phố hủy diệt này!Bạn hãy cứu họ ra bằng ngọn lửa và hoàn tất những nhiệm vụ khác để tẩu thoát thành công!