back to home dude

Carl 2

Carl 2

về Carl 2

Chiến thắng cuộc đua. Cẩn trọng với những chướng ngại vật và những cạm bẫy. Thực hiện những trò tinh nghịch để được thêm điểm thưởng.