back to home dude

Cargo Bridge: Armor Games Edition

Cargo Bridge: Armor Games Edition

Về Cargo Bridge: Armor Games Edition

Người đàn ông trong Cargo Bridge có rất nhiều thứ muốn mang về nhà. Để mang mọi thứ về nhà một cách an toàn bạn hãy giúp họ nhé. Xây cầu và tìm thiết kế vững chắc, bởi vì bạn không muốn mọi người bị ngã. Liệu bạn có giúp mọi người trở về nhà an toàn được không?