back to home dude

Cargo Bridge 2

Cargo Bridge 2

về Cargo Bridge 2

Thiết kế những cây cầu bền vững và hiệu quả để chuyên chở kiện hàng qua những khe hở trong trò chơi thông minh này! Nhớ là bạn phải tạo ra một kiến trúc bền vững, nếu không những công nhân tội nghiệp sẽ bị té nhào.