back to home dude

Card Clash

Card Clash

về Card Clash

Thu thập đủ 52 lá bài trước đối thủ của bạn. Đặt một lá lên trên bàn, và đối thủ cũng sẽ làm tương tự. Người có số điểm cao nhất sẽ lấy được cả 2 lá bài.