back to home dude

Captain Rogers: Incident at Rooku

Captain Rogers: Incident at Rooku

Về Captain Rogers: Incident at Rooku

Đội trưởng Roger thì đang trong buổi tuần tra của mình. Anh ấy đang bảo vệ hành tinh Rooky để nó không bị phá hủy bởi những vật thể đang bay. Kể cả việc phải bất chấp mạng sống, anh ấy đang cố gắng bảo vệ sự an toàn cho mọi người. Hãy cùng đội trưởng Roger hoàn thành nhiệm vụ của anh ấy, bắn vào những vật thể đang bay và đảm bảo rằng con tàu của bạn không bị phá hủy.