back to home dude

Captain Dave

Captain Dave

Về Captain Dave

tập hợp những nguồn năng lượng và điều khiển đội quân Dave đến lối thoát. Hãy cảnh giác với những người ngoài hành tinh và đừng để cho bạn bị té ngã!