back to home dude

Cap'n Marcela: Parrot Charmer

Cap'n Marcela: Parrot Charmer

về Cap'n Marcela: Parrot Charmer

Ôi không! Ngôi làng đang bị tấn công! Tên cướp biển nổi tiếng Puffy Shirt Morgan đang yêu cầu những người dân đầu hàng! Bạn có thể giúp Thuyền Trưởng thông minh và xinh đẹp Marcela bảo vệ ngôi làng và những người dân không?