back to home dude

Cap 'n Pop

Cap 'n Pop

về Cap 'n Pop

Bắt đầu một phản ứng dây chuyền. Cố gắng làm nổ càng nhiều viên càng tốt bằng cách chỉ sử dụng một vài cú nhấp chuột.