back to home dude

Cặp đôi ngọt ngào

Cặp đôi ngọt ngào

về Cặp đôi ngọt ngào

Cặp đôi dễ thương này đang chơi trò ai uống xong trước. Hãy nhanh chóng nhấn 2 nút để làm cho 2 nhân vật uống. Bạn có thể chơi với bạn mình hoặc chơi với máy.