back to home dude

Cặp đôi hoàn hảo Bad Pig

Cặp đôi hoàn hảo Bad Pig

về Cặp đôi hoàn hảo Bad Pig

Đôi chim này muốn được ở cùng nhau nhưng chúng không biết làm cách nào. Bạn có thể giúp chúng không? Bạn phải làm nổ những hình khối và di chuyển những nhánh cây.