back to home dude

Cấp cứu 3D

Cấp cứu 3D

Về Cấp cứu 3D

Là một người trực cấp cứu 24/7 thật không dễ dàng một chút nào! Hãy cố gắng hết mình và cứu thật nhiều người, tìm kiếm những mục tiêu được ẩn dấu và chia sẻ những thành tích của bạn trên các mạng xã hội. Số tiền bạn kiếm được bằng việc cứu sống người có thể được sử dụng để mở khóa thêm những thành phố cần sự giúp đỡ của bạn. Bạn nghĩ rằng mình có đủ khả năng để trở thành người hùng của ngày?