back to home dude

Cập bến tàu hạnh sang

Cập bến tàu hạnh sang

về Cập bến tàu hạnh sang

Bạn là thuyền trưởng trên con tàu này và bạn phải cập bến một cách an toàn.