back to home dude

Cáo và Bóng

Cáo và Bóng

về Cáo và Bóng

Con cáo và quả bóng là hai người bạn không thể tách rời. Ít nhất là khi không có chướng ngại vật nào trên đường đi của chúng. Loại bỏ những chướng ngại vật và chắc chắn rằng quả bóng có thể lăn theo chân con cáo. Hãy suy nghĩ kĩ trước khi bạn loại bỏ một chướng ngại vật, vì bạn không thể hủy được việc đó. Bạn có thể để cho hai người bạn này được gặp lại nhau không?