back to home dude

Cao thủ đậu xe 2

Cao thủ đậu xe 2

về Cao thủ đậu xe 2

Đưa chiếc xe của bạn vào chỗ được chỉ định sẫn trước khi hết thời gian, nhưng cố gắng đừng tông vào những vật cản.