back to home dude

Cao thủ đá 3

Cao thủ đá 3

về Cao thủ đá 3

Hãy chọn hướng, tốc độ và hiệu ứng đặc biệt. Sau đó, bạn phải quyết định bạn sẽ đá trái bóng mạnh cỡ nào. Hãy ghi điểm nha.