back to home dude

Cao thủ bida

Cao thủ bida

Về Cao thủ bida

Bạn có thể chơi bida với chế độ được cài sẵn hoặc chơi cùng một người bạn! Lần lượt chơi và cố gắng là người đầu tiên ghi đủ 8 bóng vào đích!