back to home dude

Cao thủ bắn cung Halloween

Cao thủ bắn cung Halloween

về Cao thủ bắn cung Halloween

Biểu diễn khả năng của bạn với cung tên trong trò chơi Cao thủ bắn cung Halloween. Bắn quả cầu để lấy điểm. Bạn sẽ được thêm điểm nếu bắn được quả cầu ở chính giữa! Có nhiều mục tiêu khác nhau trong trò chơi để thử thách khả năng bắn cung tên của bạn. Chúc bạn vui vẻ!