back to home dude

Cào Nông Trại

Cào Nông Trại

Về Cào Nông Trại

Chọn loại súc vật nông trại yêu thích của bạn và chơi trò chơi cào thẻ. Cào phần nhũ bạc đi để lộ ra những hình ảnh bị ẩn dấu. Nối ba hình giống nhau để giành chiến thắng!