back to home dude

Canyon Shooter 2

Canyon Shooter 2

về Canyon Shooter 2

Nhảy, bay và đánh trên đỉnh của những tòa nhà chọc trời. Bắn những kẻ thù và tạo ra đường đi cho bạn đến cuối mỗi cấp độ. Lấy những vũ khí mới và tiêu hủy những kẻ thù ngay cùng một vị trí.