back to home dude

Canoniac Launcher: Xmas

Canoniac Launcher: Xmas

về Canoniac Launcher: Xmas

Dùng chuột vi tính của bạn để nhắm và chờ thời điểm thích hợp để phóng người máy đi. Nhiệm vụ của bạn là phóng anh ta đi càng xa càng tốt! Số tiền mà bạn tích lũy được có thể sử dụng để mua thêm vũ khí mới và những thứ nâng cấp khác trong cửa hàng.