back to home dude

Cannon Bird 4

Cannon Bird 4

về Cannon Bird 4

Hãy chọn một trong năm con chim làm đạn để bắn hạ con mèo màu xanh lá cây! Mỗi con chim có tác dụng đặc biệt khác nhau! Bạn có thể tích lũy được ba ngôi sao ở mỗi cấp độ không?