back to home dude

Cannibal Casserole II

Cannibal Casserole II

về Cannibal Casserole II

Hãy phóng những người đáng thương này vào nồi nước sôi và hãy nấu một buổi tiệc tối với càng ít cú phát càng tốt!