back to home dude

Cảnh sát và sự hoành hành nơi nông thôn

Cảnh sát và sự hoành hành nơi nông thôn

về Cảnh sát và sự hoành hành nơi nông thôn

Bạn sẽ cùng những cảnh sát khác bảo vệ đường phố và dẹp yên sự hoành hành đang diễn ra ở vùng quê không yên ả! Bạn phải nhanh chóng bắt những tên tội phạm và rồi bạn có thể tự thưởng cho mình 1 chiêc bánh ngọt!