back to home dude

Candy Crush

Candy Crush

Về Candy Crush

Hãy chơi Candy Crush trực tuyến! Chào mừng bạn đã đến cửa hàng bánh kẹo! Bạn thấy loại kẹo nào ngon nhất? Di chuyển các viên kẹo để có những vị kẹo đặc biệt như kẹo kẻ, kẹo trong gói và kẹo cầu vồng. Kết hợp những viên kẹo đặc biệt này để làm ra hiệu ứng Super Stripe en Mega-Candy.