back to home dude

Căn Phòng Vui Vẻ

Căn Phòng Vui Vẻ

Về Căn Phòng Vui Vẻ

Căn Phòng Vui Vẻ là một trò chơi con rối mà trong đó bạn có thể thử tất cả các loại thí nghiệm để phá hủy chủ đề nghiên cứu của bạn. Đặt các loại vũ khí, bom, mìn, lò xo, và những thứ khác xung quanh căn phòng và phóng chủ đề thí nghiệm của bạn!