back to home dude

Căn phòng Totoro của tôi

Căn phòng Totoro của tôi

về Căn phòng Totoro của tôi

Công việc của bạn là trang trí một căn phòng mới cho nhân vật hoạt hình Nhật Bản Totoro và những người bạn của cậu ấy! Chọn những vật nên được đăt trong căn phòng và hãy sáng tạo!