back to home dude

Căn Phòng Thời Thượng của Audrey

Căn Phòng Thời Thượng của Audrey

Về Căn Phòng Thời Thượng của Audrey

Căn Phòng Thời Thượng của Audrey là một trò chơi trang trí phòng vui nhộn! Audrey vừa chuyển vào căn phòng ký túc xá trường đại học của cô ấy, nhưng nó thật sự là một đống lộn xộn! Giúp cô ấy dọn dẹp, trang trí và biến nó trở nên thật tuyệt vời!