back to home dude

Căn cứ trên sa mạc

Căn cứ trên sa mạc

Về Căn cứ trên sa mạc

Bộ máy quyền lực đã bị sụp đổ và căn cứ quân sự độc lập đang đấu tranh cho quyền tối cao! Sử dụng những vũ khí công nghệ cao để chiến đấu. Chiến đấu với hàng nghìn người chơi khác và hãy lôi kéo đồng minh bằng cách khôn ngoan nào đó/